HEJSELADSCONTAINER

Håndtering af affald

Vi kan tilbyde to forskellige ordninger inden for affaldshåndtering. En hvor man som kunde selv kildesorterer affaldet i hertil opstillede containere på byggepladsen. Den anden foregår ved at alt industriaffald blandes i container, og der betales en højere affaldsafgift. I denne ordning er det nødvending at have en ekstra container til betonbrokker, da afgiften bliver alt for højt, hvis de blandes sammen med andet industriaffald.

Container

 • 12 – 25 m3 lukket container til tømning med hejseladsbil
 • 8 – 30 m3 åben container til tømning med hejseladsbil

Affaldstyper

 • Blandet industriaffald
 • Deponiaffald
 • Betonbrokker
 • Mursten og tegl
 • Jord
 • Med mere

Genbrugsaffaldstyper

 • Pap og papir
 • Plast
 • Big bags
 • Ren træ
 • Trykimprægneret træ
 • Jern

KONTAKT

Morten Berthelsen
Disponent

97 82 05 11
mb@lemvig-beton.dk