JORDPRØVER

Mange steder er jorden forurenet

Områdeklassificering

Mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Faktisk er alle byzoner som udgangspunkt fra 1. januar 2008 områdeklassificeret som lettere forurenet.

Meningen med områdeklassificeringen er at opnå en bedre styring af overskudsjord fra de klassificerede områder, således at forureningen ikke spredes til omgivelserne. Hvis der skal flyttes jordpartier større end 1 m3 bort fra en ejendom. Der er områdeklassificeret, skal det på forhånd anmeldes til kommunen. Analyser af jorden for forurenede stoffer er påkrævet.

Hvis der foreligger dokumentation for, at et større sammenhængende område i en byzone ikke er lettere forurenet, kan området undtages af klassificeringen. En del forudsætninger skal opfyldes før et areal kan undtages. I de fleste byer vil større, nye boligområder være fritaget for områdeklassificering. Det kan kontrolleres på kommunens hjemmeside eller Danmarks miljøportal hvilke områder der er klassificeret, og hvor jorden kan være lettere forurenet.

Lemvig Beton A/S kan bl.a. give følgende assistance

  • Rådgivning om områdeklassificering
  • Udtagning af jordprøver og lave analyser
  • Anmeldelse af jordflytning til de respektive myndigheder
  • Disponering for bortskaffelse af jorden
  • Ved større komplicerede opgaver finder vi en kompetent sparringspartner

Sigteprøver

VI tilbyder at lave sigteanalyser af jord og sandmaterialer, hvis der er brug for det i et projekt. Sigteanalyserne foretages på vort eget laboratorie.

KONTAKT

Bent Gatten Larsen, teknisk direktør

Bent Gatten Larsen
Afdelingsleder

97 82 05 11
bgl@lemvig-beton.dk