POLITIKKER

Høj kvalitet

Det er Lemvig Betons idegrundlag, at levere serviceydelser af høj kvalitet.

Det vil vi

•    Tiltrækkedygtige medarbejdere, vedligeholde og udbygge deres færdigheder ved uddannelse og holdningsbearbejdning. Ved ansættelse af nye medarbejdere sikre, at de er veluddannede og har forståelse for virksomhedens trafikpolitik.
•    Inddrage alle medarbejdere i miljøarbejdet
•    Bestræbe os på at have et godt arbejdsmiljø.
•    Løbende forbedre vores effektivitet
•    Formindske vort energiforbrug efter bedste evne
•    Sortere vort affald, så mest muligt genbruges
•    Sikre at kundekrav er forstået før igangsætning af arbejdet i alle afdelinger og at sikre det bedst mulige hensyn til miljøet.
•    Sikre at vore leverandører kan overholde vores krav til leverancer i alle afdelinger, fx ved at sikre det bedst mulige hensyn til miljøet.
•    Sikre at vi lever op til gældende produktstandard, myndighedskrav og love.

 

Stor vægt på trafiksikkerhed

Det er Lemvig Betons politik at levere alle vore ydelser med stor vægt på trafiksikkerheden.

Det vil vi

•    Udføre transporter, der er planlagt under hensyn til kundernes behov og de færdselssikkerhedsmæssige omstændigheder.
•    Arbejde målretter mod at reducere skader og trafikuheld. Det sker gennem konstant fokus på uheld og årsagen til disse
•    Sikre at alle transporter gennemføres på forsvarligmåde i forhold til givne muligheder, og under opfyldelse af alle lovkrav.
•    Sikre at vore medarbejdere udviser en hensigtsmæssig trafikal adfærd, ved at tage de nødvendige hensyn til vejforholdene, trafikintensiteten og køretøjets fysiske egenskaber.
•    Betragt vore køretøjer som et markedsføringsredskab. Chaufførens adfærd bør afspejle dette.

makuleringsbil mand

KONTAKT

Kristian Berthelsen, direktør

Kristian Berthelsen
Administrerende direktør

 97 82 05 11
23 32 45 82
 kb@lemvig-beton.dk

Bent Gatten Larsen

Bent Gatten Larsen
Teknisk direktør

97 82 05 11
23 32 45 81
 bgl@lemvig-beton.dk