LEDELSE

Kristian Berthelsen, direktør

Kristian Berthelsen
Administrerende direktør

97 82 05 11
23 32 45 82
kb@lemvig-beton.dk

Bent Gatten Larsen, teknisk direktør

Bent Gatten Larsen
Teknisk direktør

97 82 05 11
23 32 45 81
 bgl@lemvig-beton.dk

VOGNMANDSAFDELING

Morten Berthelsen

Morten Berthelsen
Disponent

97 82 05 11
mb@lemvig-beton.dk

Martin Lysdal Hansen
Disponent

97 82 05 11
 mh@lemvig-beton.dk

 

BETON

Bent Gatten Larsen, teknisk direktør

Bent Gatten Larsen
Afdelingsleder

97 82 05 11
23 32 45 81
 bgl@lemvig-beton.dk

Verner madsen

Verner Madsen
Blandemester

97 82 05 11
lab@lemvig-beton.dk

Asbjørn Hede Pedersen, blandemester

Asbjørn Hede Pedersen
Betonlaborant

97 82 05 11
23 32 51 23
lab@lemvig-beton.dk

MILJØ

Claus Birch Jensen, afdelingsleder for miljø

Claus Birch Jensen
Afdelingsleder

97 82 05 11
cj@lemvig-beton.dk

Kristian Berthelsen, direktør

Kristian Berthelsen
Leder

97 82 05 11
23 32 45 82
kb@lemvig-beton.dk

ADMINISTRATION

Kristian Berthelsen, direktør

Kristian Berthelsen
Leder

97 82 05 11
23 32 45 82
kb@lemvig-beton.dk

Morten Berthelsen

Morten Berthelsen
Afdelingsleder for vognmandsafdelingen

97 82 05 11
 mb@lemvig-beton.dk

Ella Berthelsen, kontorassistent HR

Ella Berthelsen
Kontorassistent, HR

97 82 05 11
eb@lemvig-beton.dk

Maria Holst Urup

Maria Holst Urup
Kontorassistent

97 82 05 11
mhu@lemvig-beton.dk

Mila Solodarenko
Bogholder

97 82 05 11
 ls@lemvig-beton.dk

Sanne Melgaard Nielsen
Kontormedhjælper

97 82 05 11
 sma@lemvig-beton.dk

Betina Bredtoft Thomsen
Kontormedhjælper

97 82 05 11
 bbt@lemvig-beton.dk