SPECIALBETON

Beton til alle formål

Lemvig Beton A/S tilbyder forskellige specialprodukter som vib-let beton/flyde beton, rørfyld, undervandsbeton, farvet beton og beton med knuste materialer.

Vi kan tilbyde beton leveret med forskellige slags fiber, såsom stål, plast eller polypropylen.

Ring og hør nærmere.

 

Produktcertificeret af Bureau Veritas

Lemvig Beton A/S er produktcertificeret af Bureau Veritas, som kontrollerer ved stikprøvekontrol, at leverancerne og produktionsapparat er i overensstemmelse med gældende normer. Lemvig Beton A/S er leverandør i færdigbeton efter norm DS/EN 206-1 og DS 24246.

Bureau Veritas certifikation

Lemvig Beton, betonbil foran bygning

KONTAKT

Bent Gatten Larsen, teknisk direktør

Bent Gatten Larsen
Teknisk direktør

97 82 05 11
23 32 45 81
 mailto:bgl@lemvig-beton.dk